Monday, June 26, 2006

Sining: Kahulugan at Katangian

I. LAYUNIN
Naibibigay ang kahulugan ng sining.
Naihahambing ang sining sa ating mga karanasan.
Nakapagbibigay ng mga anyo ng sining na matatagpuan sa paaralan.

II. NILALAMAN
A. Paksa: Sining: Kahulugan at Katangian
B. Kagamitan: aklat, larawan ng mga likhang-sining
C. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, pp. 86 - 92.
D. Website Address: www.jonathansjimenezinhs.blogspot.com

III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
B. Presentasyon at Talakayan
Ang sining ay nangangahulugang "anumang gawain o likhang pinagbuhusan ng husay at talento" na galing sa salitang Latin na "ars" - talento o kakayahan. Ito ay sinangkapan ng agham ng aesthetics - ang pinakamataas ng anyo ng pagpapahalaga at pagiging sensitibo ng isang tao sa paghuhusga sa mga produkto ng sining. Ito rin ay hindi kumukupas, tumataas ang halaga o pagpapahalaga habang lumilipas ang panahon at nasusukat ang tunay na halaga sa pamamagitan ng damdamin at kahulugang nais na maiparating sa mga nanonood nito. Ang Edukasyon sa Sining ay nakatuon sa buhay ng tao at sumasaklaw sa ating emosyon, talino, pagkatao, pananampalataya, pagkamalikhain at aestitikong pananaw.

Ang sining ay kaakibat ng personal na pananaw ng isang tao, ang kanyang nararamdaman at iniisip na nananatiling mabisa sa pagpapanatili ng moralidad, pagsulong ng kaalaman, pagpapatatag ng kalagayan sa lipunan, tagapagbandila ng kultura ng isang bansa at tagapag-ugnay ng tao sa kanyang manlilikha - isang dahilan kung bakit ang sining ay mabisang daan tungo sa pakikipagtalastasan.

Para sa pagpapalawak ng iyong pang-unawa sa sining, magtungo sa link na ito: http://www.fortunecity.com/victorian/picasso/500/Meaningofart.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Art

C. Aplikasyon

Gawain 1 - Buhay ng Tao Batay sa Ipinapakita ng mga Likhang Sining
Anu-anong uri ng pamumuhay at karanasan ang ipinakikita sa mga likhang-sining na nasa ibaba? Makikita ang mga larawan ng likhang-sining sa pamamagitan ng mga katapat na link.

  1. Spolarium ni Juan Luna (http://mbanta.bol.ucla.edu/page3.html)
  2. Ang Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci (http://www.ewh.ieee.org/r10/bombay/news5/LeonardoDaVinci.htm)
  3. Tahip ni Fernando Amorsolo (http://www.reflectionsofasia.com/images/tahip.jpg)
  4. Sunday Morning going to Town ni Fernando Amorsolo (http://www.philippineartists.com/12211999_amorsolo_sunday.html)

D. Paglalahat

Gumawa ng isang buod tungkol sa paksang tinalakay natin sa unahan.


IV. PAGSUSUBOK

Upang iyong mapatunayan kung mayroon kang naunawaan sa talakayang ito, magtungo sa link na ito: www.quizstar.4teachers.org/indexs.jsp
Mag-sign-up muna ng inyong account, ibigay sa iyong guro ang iyong buoong pangalan, username at password sa Quizstar upang makapasok sa link na ito.

V. KASUNDUAN

Humanap ng mga likhang-sining na tumatalakay sa buhay ng tao - ang kanyang mga karanasan, paniniwala at damdamin. Gamitin ang mga sumusunod na search engines:

  1. http://www.alltheweb.com
  2. http://www.mamma.com/

Hanapin sa Internet ang larawan ng mga sumusunod na likhang-sining:

  1. Madonna of the Rocks ni Leonardo da Vinci
  2. The Last Judgment ni Peter Paul Rubens
  3. La Barca de Aquironte ni Felix Resurreccion Hidalgo
  4. Luksong Tinik ni Vicente Manansala

11 Comments:

At 8:17 PM, Blogger Jeanniza said...

ang larawang ito ay nagpapakita ng pagmamahalan ng isang mag-anak.

 
At 8:18 PM, Blogger Jeanniza said...

ang larawang ito ay nagpapakita ng pagmamahalan ng isang mag-anak

 
At 8:19 PM, Blogger Junielyn said...

My comment is the picture was beautiful,exotic and interesting

 
At 8:20 PM, Blogger Ashley said...

it's describe how family is important

 
At 8:21 PM, Blogger Junielyn said...

my comment is interesting

 
At 8:24 PM, Blogger Ashley said...

ipinapahiwatig nito na ang isang pamilya ay dapat nagmamahalan at iniingatan ang bawat isa

 
At 8:42 PM, Blogger Almar said...

ito ay napakaganda,ang painting ay makulay,binibigyang kahulugan nito ang buhay.

 
At 8:44 PM, Blogger marvin paulo b.calido said...

ang larawang ito ay sumisimbolo sa pagiging banal ng pamilyang ito.

 
At 8:55 PM, Blogger randolf said...

ang larawang ito ay nagpapakita totoong emosyon

 
At 11:39 PM, Blogger jacynth said...

ang larang nakita ko ay napakaganda at nagsasabi rin na dapat tayo ay magmahalan

 
At 1:10 AM, Blogger Charlene said...

ang sining ay nagbibigay kahulugan/kulay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dahil kung walang sining hindi natin maipakikita ang ating iba't-ibang emosyon sa pamamagitan ng pagpipinta,pagguhit at sa iba't ibang paraan sa sining.tulad na lamang ng nakita kong larawan'nagpapakita ito ng masaya at may pagmamahal sa bawat isa.nagpapakita rin ito kung gaano kahalaga ang pamilyang may pagmamahalan.

 

Post a Comment

<< Home