Monday, June 26, 2006

Kahulugan ng Kalusugan

I. LAYUNIN

Nailalarawan ang isang taong malusog
Nabibigyang-pansin ang iba't ibang aspeto ng kalusugan.
Nakagagawa ng isang komposisyong tumatalakay sa kalusugan.

II. NILALAMAN

A. Paksa: Kahulugan ng Kalusugan
B. Kagamitan: aklat, larawan
C. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, pp. 288 - 290.
D. Website Address: www.jonathansjimenezinhs.blogspot.com

III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain
B. Presentasyon at Talakayan

Masdan ang larawan sa link na ito: http://www.lifelongproducts.com/
Anu-ano ang mga katangian mayroon ang taong nasa larawan?

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang kalusugan ay isang estado o kalagayan na kung saan ang isang tao ay may ganap na kaayusang mental, pisikal at sosyal na kung saan din ay hindi lamang na ang isang tao ay walang sakit o kapansanan.

Magtungo sa link na ito upang mapalawak pa ang iyong pang-unawa sa kahulugan ng kalusugan: http://www.who.int/en/
http://www.who.int/about/definition/en/


C. Aplikasyon

Gawain 1 - Ilarawan ang isang taong malusog ayon sa iyong pangmalas.
Gawain 2 - Sumulat ng isang komposisyon tungkol sa paksang ito: Ang taong malusog ay may malakas na pangangatawan, positibong pananaw sa buhay at mahusay makipagkapawa-tao.

IV. PAGSUSUBOK

Upang masubok ang iyong kakayahan, magtungo sa link na ito: www.quizstar.4teachers.org/indexs.jsp.

V. KASUNDUAN

Alamin ang mga katangian ng malusog na indibidwal. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, p. 290.

Humanap sa Internet ng mga artikulong tumatalakay sa mga sumusunod na termino :

Search Engines: http://www.alltheweb.com
http://www.mamma.com/


  1. Positive Thinking
  2. Proper Posture
  3. Height and Weight
  4. Physical Appearance and Bearing
  5. Enthusiasm
  6. Sickness and Disability
  7. Stress tolerance
  8. Alertness

3 Comments:

At 8:17 PM, Blogger Hazel M. Balana said...

Ang larawang ito ay kawili-wili at nagpapahiwatig ng pagmamahal.

 
At 8:19 PM, Blogger Hazel M. Balana said...

Ang larawang ito ay kawili-wili at nagpapahiwatig ng pagmamahal.

 
At 1:58 AM, Blogger Charlene said...

ANG KAHULUGAN NG KALUSUGAN AY ESTADO O KATAYUAN NA ANG ISANG TAO AY MAY GANAP NA PISIKAL,METAL AT SOSYAL NA KAAYUSAN AT HINDI LAMANG NAMGAMGAHULUGAN NG KAWALAN NG SAKIT,KARAMDAMAN/KAPANSANAN.PARA SA AKIN ITO AY NANGANGAHULUGAN NA PANGALAGAAN NATIN ANG ATING KALUSUGAN DAHIL TINUTULUNGAN TAYO NA MAGING AKTIBO/MASIGASIG SA LAHAT NG ORAS SA ATING PAG-AARAL.

 

Post a Comment

<< Home