Monday, June 26, 2006

Kaangkupang Pisikal at mga Komponent Nito-

I. LAYUNIN

Naibibigay ang kahulugan ng kaangkupang pisikal at mga komponent nito.
Naipapaliwanag ang kaangkupang pisikal at mga komponent nito.
Naipapakita ang ilan sa mga komponent ng kaangkupang pisikal.

II. NILALAMAN

A. Paksa: Ang Kaangkupang Pisikal at mga Komponent Nito
B. Kagamitan: aklat, larawan, sakong panapin sa sahig
C. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, pp. 192 - 195.
D. Website Address: www.jonathansjimenezinhs.blogspot.com

III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
B. Presentasyon at Talakayan
Ang kaangkupang pisikal ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na gawin ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain na hindi madaling mapagod at may panahon pa para maglibang.

Ang mga komponent ng kaangkupang pisikal ay ang mga sumusunod:
 1. Cardio-respiratory endurance
 2. Muscular Fitness
 3. Flexibility
 4. Speed
 5. Power
 6. Balance
 7. Coordination
 8. Agility
 9. Reaction time

C. Aplikasyon

Gawain 1 - Mga Ehersisyong Pangkahutukan

Gawain 2 - Mga larong ginagamitan ng mga komponent ng kaangkupang pisikal.

IV. PAGSUSUBOK

Magtungo sa link na ito para sa iyong pagsusubok: www.quizstar.4teachers.org/indexs.jsp

V. KASUNDUAN

Magsagwa ng pananaliksik sa Internet kung paano ginagawa ang sit and reach - isang pagsusubok upang alamin ang kahutukan ng ating katawan. Gamitin ang mga sumusunod na search engines:
www.alltheweb.com
www.mamma.com

Kahulugan ng Kalusugan

I. LAYUNIN

Nailalarawan ang isang taong malusog
Nabibigyang-pansin ang iba't ibang aspeto ng kalusugan.
Nakagagawa ng isang komposisyong tumatalakay sa kalusugan.

II. NILALAMAN

A. Paksa: Kahulugan ng Kalusugan
B. Kagamitan: aklat, larawan
C. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, pp. 288 - 290.
D. Website Address: www.jonathansjimenezinhs.blogspot.com

III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain
B. Presentasyon at Talakayan

Masdan ang larawan sa link na ito: http://www.lifelongproducts.com/
Anu-ano ang mga katangian mayroon ang taong nasa larawan?

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang kalusugan ay isang estado o kalagayan na kung saan ang isang tao ay may ganap na kaayusang mental, pisikal at sosyal na kung saan din ay hindi lamang na ang isang tao ay walang sakit o kapansanan.

Magtungo sa link na ito upang mapalawak pa ang iyong pang-unawa sa kahulugan ng kalusugan: http://www.who.int/en/
http://www.who.int/about/definition/en/


C. Aplikasyon

Gawain 1 - Ilarawan ang isang taong malusog ayon sa iyong pangmalas.
Gawain 2 - Sumulat ng isang komposisyon tungkol sa paksang ito: Ang taong malusog ay may malakas na pangangatawan, positibong pananaw sa buhay at mahusay makipagkapawa-tao.

IV. PAGSUSUBOK

Upang masubok ang iyong kakayahan, magtungo sa link na ito: www.quizstar.4teachers.org/indexs.jsp.

V. KASUNDUAN

Alamin ang mga katangian ng malusog na indibidwal. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, p. 290.

Humanap sa Internet ng mga artikulong tumatalakay sa mga sumusunod na termino :

Search Engines: http://www.alltheweb.com
http://www.mamma.com/


 1. Positive Thinking
 2. Proper Posture
 3. Height and Weight
 4. Physical Appearance and Bearing
 5. Enthusiasm
 6. Sickness and Disability
 7. Stress tolerance
 8. Alertness

Sining: Kahulugan at Katangian

I. LAYUNIN
Naibibigay ang kahulugan ng sining.
Naihahambing ang sining sa ating mga karanasan.
Nakapagbibigay ng mga anyo ng sining na matatagpuan sa paaralan.

II. NILALAMAN
A. Paksa: Sining: Kahulugan at Katangian
B. Kagamitan: aklat, larawan ng mga likhang-sining
C. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, pp. 86 - 92.
D. Website Address: www.jonathansjimenezinhs.blogspot.com

III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
B. Presentasyon at Talakayan
Ang sining ay nangangahulugang "anumang gawain o likhang pinagbuhusan ng husay at talento" na galing sa salitang Latin na "ars" - talento o kakayahan. Ito ay sinangkapan ng agham ng aesthetics - ang pinakamataas ng anyo ng pagpapahalaga at pagiging sensitibo ng isang tao sa paghuhusga sa mga produkto ng sining. Ito rin ay hindi kumukupas, tumataas ang halaga o pagpapahalaga habang lumilipas ang panahon at nasusukat ang tunay na halaga sa pamamagitan ng damdamin at kahulugang nais na maiparating sa mga nanonood nito. Ang Edukasyon sa Sining ay nakatuon sa buhay ng tao at sumasaklaw sa ating emosyon, talino, pagkatao, pananampalataya, pagkamalikhain at aestitikong pananaw.

Ang sining ay kaakibat ng personal na pananaw ng isang tao, ang kanyang nararamdaman at iniisip na nananatiling mabisa sa pagpapanatili ng moralidad, pagsulong ng kaalaman, pagpapatatag ng kalagayan sa lipunan, tagapagbandila ng kultura ng isang bansa at tagapag-ugnay ng tao sa kanyang manlilikha - isang dahilan kung bakit ang sining ay mabisang daan tungo sa pakikipagtalastasan.

Para sa pagpapalawak ng iyong pang-unawa sa sining, magtungo sa link na ito: http://www.fortunecity.com/victorian/picasso/500/Meaningofart.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Art

C. Aplikasyon

Gawain 1 - Buhay ng Tao Batay sa Ipinapakita ng mga Likhang Sining
Anu-anong uri ng pamumuhay at karanasan ang ipinakikita sa mga likhang-sining na nasa ibaba? Makikita ang mga larawan ng likhang-sining sa pamamagitan ng mga katapat na link.

 1. Spolarium ni Juan Luna (http://mbanta.bol.ucla.edu/page3.html)
 2. Ang Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci (http://www.ewh.ieee.org/r10/bombay/news5/LeonardoDaVinci.htm)
 3. Tahip ni Fernando Amorsolo (http://www.reflectionsofasia.com/images/tahip.jpg)
 4. Sunday Morning going to Town ni Fernando Amorsolo (http://www.philippineartists.com/12211999_amorsolo_sunday.html)

D. Paglalahat

Gumawa ng isang buod tungkol sa paksang tinalakay natin sa unahan.


IV. PAGSUSUBOK

Upang iyong mapatunayan kung mayroon kang naunawaan sa talakayang ito, magtungo sa link na ito: www.quizstar.4teachers.org/indexs.jsp
Mag-sign-up muna ng inyong account, ibigay sa iyong guro ang iyong buoong pangalan, username at password sa Quizstar upang makapasok sa link na ito.

V. KASUNDUAN

Humanap ng mga likhang-sining na tumatalakay sa buhay ng tao - ang kanyang mga karanasan, paniniwala at damdamin. Gamitin ang mga sumusunod na search engines:

 1. http://www.alltheweb.com
 2. http://www.mamma.com/

Hanapin sa Internet ang larawan ng mga sumusunod na likhang-sining:

 1. Madonna of the Rocks ni Leonardo da Vinci
 2. The Last Judgment ni Peter Paul Rubens
 3. La Barca de Aquironte ni Felix Resurreccion Hidalgo
 4. Luksong Tinik ni Vicente Manansala

Sunday, June 25, 2006

Ang Musika at Ingay

I. Layunin
Nabibigyang-tuturan ang musika
Nakikilala ang mga pinagmumulan ng tunog
Nakagagawa ng iba't ibang uri ng tunog

II. Nilalaman
A. Paksa : Ang Musika at Ingay
B. Kagamitan : aklat, piraso ng tabla, pares ng patpat, perang barya
C. Sanggunian: MAPEH I nina Vilma V. Perez at mga kasamahan, pp. 3-5.
D. Website Address: www.jonathanjimenezinhs.blogspot.com

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
B. Presentasyon at Talakayan
Ang musika ay kumbinasyon ng mga organisadong tunog. Ang tunog ay nalilikha sa pamamagitan ng vibration ng mga bagay sa pamamagitan ng isang medium o reaksyon. Ang musika ay maaring mula sa kalikasan - musikang dulot ng lagaslas ng tubig, huni ng ibon at kulisap, patak ng tubig at langitngit ng kawayan - o kaya'y galing sa mga instrumentong pangmusika gaya ng gitara, plawta, harpiya, tambol, gong at marami pang iba.

Ang tunog ay maaring musika o ingay. Ang mga awitin sa umaga, ang paghehele ng isang ina sa kanyang anak, ang pagaspas ng mga ibon sa langaylangayan, ang hudyat ng tanghaling tapat sa simbahan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng musika. Ito ay binubuo ng mga tunog na nakaaaliw, masarap pakinggan at kaiga-igaya sa pandinig. Ang mga tunog naman mula sa gumuguhong gusali, ang humahagibis na tren ng LRT, ang putok ng mga baril sa isang digmaan, ang tungayaw ng nag-aaway na mag-asawa ay mga halimbawa naman ng ingay. Ito ay mga tunog na masakit sa pandinig, nakakatakot at maaring magbadya ng panganib sa nakikinig.

Para sa karagdarang impormasyon, magtungo sa mga sumusunod na link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Music
http://www.crystalinks.com/music.htmlC. Aplikasyon at mga Gawain
Gawain 1 - Pag-awit ng awiting-bayan: Leron-leron Sinta
Gawain 2 - Pakikinig sa isang awitin. Magtungo sa para sa pakikinig ng musika
Gawain 3 - Pagsasagawa ng mga likhang-tunog galing sa pinupokpok na patpat at kawayan, nalaglag na perang barya, ginagalaw na silya at pinapalong mesa.
Gawain 4 - Pagpapangkat-pangkat ng mga tunog ayon sa uri - musika o ingay.

D. Paglalahat
Gumawa ng iyong paglalahat o pagbubuod sa mga natalakay na natin sa unahan.

IV. Pagsusubok

Subukin ang iyong natutunan. Magtungo sa link na ito: http://www.prongo.com/quizstation/
Ang inyong Class Key ay MAPEH I at ang Password ay 1234567.

V. Kasunduan
Pag-aralan kung ano ang pitch o antas ng tunog sa musika. Magtungo sa link na ito: http://www.cnx.org/content/m10943/latest/